ΕΡΓ-1963 Διαμορφωτής zic zac

Εργαλείο πατέντα για ειδικές κατασκευές σε ζικ ζακ. Μετατρέπει κάθε δύσκολη δουλειά σε εύκολη. Λυγίζει γρήγορα το ζικ ζακ και δίνει το σχήμα που ορίζεται ανάλογα με την κλίση που δίνεται στο χερούλι.