ΕΡΓ-258 Μεταλλικό εργαλείο τραβήγματος zic zac

Είναι ένα εργαλείο για πολλαπλές χρήσεις, για τέντωμα διαφόρων τύπων μετάλλων , σούστας, ζικ ζακ, κτλ. Η επίπεδη λαβή του δίνει μεγαλύτερη πίεση στον μοχλό κατά την χρήση του. Έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να καταβάλει ιδιαίτερη δύναμη.