Συρώμενος Μηχανισμός Με Πλέγμα Και Ρυθμιζόμενο Μήκος