Μηχανισμός Ανάρτησης Για Δημιουργία Αποθηκευτικού Χώρου