Φύλλα Memory Foam Visco

Φύλλα Memory Foam Visco είναι ιδανικά, για την στρωματοποιία και την επιπλοποιία.

Διαθέσιμες Διαστάσεις (cm)

Κωδικός : 1903-005
Διαστάσεις : 95cm*205cm*πάχος της επιλογής σας

Κωδικός : 1903-003
Διαστάσεις :165cm*205cm*πάχος της επιλογής σας